XoSo79.Top

Bây giờ là
soi Cau mb 888
HỘ TRỢ BÁO LỖI
• Soi Đầu - Đuôi - ĐB

NẠP THẺ NHẬN NGAY ĐẦU-ĐUÔI ĐẶC BIỆT

Lưu ý ;khi nạp thẻ thành công "cặp số đẹp" sẽ hiện ra bạn nhìn cho kỹ. chúc các bạn may mắn!!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẦU ĐUÔI - ĐẶC BIỆT


NGÀY VỀ ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ CẦU
HÔM NAY
22/02/2018
23/02/2018 ĐẦU 4 - ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 4
22/02/2018 ĐẦU 4 - ĐUÔI 5 ĂN ĐUÔI 5
21/02/2018 ĐẦU 5 - ĐUÔI 8 TRƯỢT
20/02/2018 ĐẦU 4 - ĐUÔI 7 TRƯỢT
19/02/2018 ĐẦU 4 - ĐUÔI 8 ĂN ĐUÔI 8
14/02/2018 ĐẦU 4 - ĐUÔI 4 TRƯỢT
13/02/2018 ĐẦU 8 - ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 8
12/02/2018 ĐẦU 4 - ĐUÔI 3 TRƯỢT
11/02/2018 ĐẦU 4 - ĐUÔI 2 TRƯỢT
10/02/2018 ĐẦU 8 - ĐUÔI 7 ĂN ĐÀU 8
09/02/2018 ĐẦU 4 - ĐUÔI 4 TRƯỢT
08/02/2018 ĐẦU 3 - ĐUÔI 5 ĂN ĐUÔI 5
07/02/2018 ĐẦU 4 - ĐUÔI 7 TRƯỢT
06/02/2018 ĐẦU 8 - ĐUÔI 3 TRƯỢT
05/02/2018 ĐẦU 5 - ĐUÔI 3 TRƯỢT
04/02/2018 ĐẦU 4 - ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 4 ĐUÔI 3
03/02/2018 ĐẦU 4 - ĐUÔI 7 TRƯỢT
02/02/2018 ĐẦU 8 - ĐUÔI 7 TRƯỢT
01/02/2018 ĐẦU 4 - ĐUÔI 2 TRƯỢT
31/01/2018 ĐẦU 4 - ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 4
30/01/2018 ĐẦU 2 - ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 2
29/01/2018 ĐẦU 6 - ĐUÔI 4 TRƯỢT
28/01/2018 ĐẦU 7 - ĐUÔI 1 ĂN ĐUÔI 1
27/01/2018 ĐẦU 3 - ĐUÔI 3 ĂN ĐUÔI 3
26/01/2018 ĐẦU 4 - ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 4
25/01/2018 ĐẦU 5 - ĐUÔI 2 TRƯỢT
24/01/2018 ĐẦU 5 - ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 5
23/01/2018 ĐẦU 4 - ĐUÔI 2 TRƯỢT
22/01/2018 ĐẦU 7 - ĐUÔI 7 TRƯỢT
21/01/2018 ĐẦU 2 - ĐUÔI 7 TRƯỢT
20/01/2018 ĐẦU 6 - ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 6
19/01/2018 ĐẦU 3 - ĐUÔI 2 TRƯỢT
18/01/2018 ĐẦU 3 - ĐUÔI 1 ĂN ĐUÔI 1
17/01/2018 ĐẦU 5 - ĐUÔI 8 TRƯỢT
16/01/2018 ĐẦU 3 - ĐUÔI 7 TRƯỢT
15/01/2018 ĐẦU 9 - ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 9
14/01/2018 ĐẦU 5 - ĐUÔI 3 TRƯỢT
13/01/2018 ĐẦU 3 - ĐUÔI 8 TRƯỢT
12/01/2018 ĐẦU 4 - ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 7
11/01/2018 ĐẦU 6 - ĐUÔI 8 TRƯỢT
10/01/2018 ĐẦU 4 - ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 4
09/01/2018 ĐẦU 4 - ĐUÔI 4 TRƯỢT
08/01/2018 ĐẦU 0 - ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 0
07/01/2018 ĐẦU 7 - ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 7
06/01/2018 ĐẦU 6 - ĐUÔI 9 ĂN ĐUÔI 9
05/01/2018 ĐẦU 0 - ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 0
04/01/2018 ĐẦU 6 - ĐUÔI 7 TRƯỢT
03/01/2018 ĐẦU 4 - ĐUÔI 8 TRƯỢT
02/01/2018 ĐẦU 3 - ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 3
01/01/2018 ĐẦU 6 - ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 6
31/12/2017 ĐẦU 5 - ĐUÔI 9 ĂN ĐUÔI 9
30/12/2017 ĐẦU 3 - ĐUÔI 8 TRƯỢT
29/12/2017 ĐẦU 4 - ĐUÔI 3 TRƯỢT
28/12/2017 ĐẦU 3 - ĐUÔI 2 TRƯỢT
27/12/2017 ĐẦU 0 - ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 0
26/12/2017 ĐẦU 0 - ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 0
25/12/2017 ĐẦU 6 - ĐUÔI 4 TRƯỢT
24/12/2017 ĐẦU 4 - ĐUÔI 8 TRƯỢT
23/12/2017 ĐẦU 5 - ĐUÔI 3 TRƯỢT
22/12/2017 ĐẦU 2 - ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 2
21/12/2017 ĐẦU 5 - ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 5
20/12/2017 ĐẦU 5 - ĐUÔI 2 TRƯỢT
19/12/2017 ĐẦU 1 - ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 1
18/12/2017 ĐẦU 7 - ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 7
17/12/2017 ĐẦU 4 - ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 4
16/12/2017 ĐẦU 3 - ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 3
15/12/2017 ĐẦU 3 - ĐUÔI 3 TRƯỢT
14/12/2017 ĐẦU 6 - ĐUÔI 5 TRƯỢT
13/12/2017 ĐẦU 7 - ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 7
12/12/2017 ĐẦU 4 - ĐUÔI 2 TRƯỢT
11/12/2017 ĐẦU 5 - ĐUÔI 7 TRƯỢT
10/12/2017 ĐẦU 6 - ĐUÔI 8 ĂN ĐUÔI 8
09/12/2017 ĐẦU 3 - ĐUÔI 7 TRƯỢT
08/12/2017 ĐẦU 6 - ĐUÔI 3 TRƯỢT
08/12/2017 ĐẦU 5 - ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 5
07/12/2017 ĐẦU 2 - ĐUÔI 8 TRƯỢT
06/12/2017 ĐẦU 4 - ĐUÔI 8 TRƯỢT
05/12/2017 ĐẦU 2 - ĐUÔI 3 TRƯỢT
04/12/2017 ĐẦU 3 - ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 3
03/12/2017 ĐẦU 1 - ĐUÔI 2 TRƯỢT
02/12/2017 ĐẦU 7 - ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 7
01/12/2017 ĐẦU 3 - ĐUÔI 4 TRƯỢT
30/11/2017 ĐẦU 2 -ĐUÔI 3 TRƯỢT
29/11/2017 ĐẦU 3 - ĐUÔI 4 TRƯỢT
28/11/2017 ĐẦU 0 - ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 0
27/11/2017 ĐẦU 1 - ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 1
26/11/2017 ĐẦU 1 - ĐUÔI 1 TRƯỢT
25/11/2017 ĐẦU 5 - ĐUÔI 5 TRƯỢT
24/11/2017 ĐẦU 4 - ĐUÔI 8 ĂN ĐUÔI 8
23/11/2017 ĐẦU 8 - ĐUÔI 3 TRƯỢT
22/11/2017 ĐẦU 4 - ĐUÔI 2 TRƯỢT
21/11/2017 ĐẦU 5 - ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 5
20/11/2017 ĐẦU 4 - ĐUÔI 2 TRƯỢT
19/11/2017 ĐẦU 3 - ĐUÔI 3 TRƯỢT
18/11/2017 ĐẦU 6 - ĐUÔI 2 ĂN ĐUÔI 2
17/11/2017 ĐẦU 4 - ĐUÔI 8 ĂN ĐUÔI 8
16/11/2017 ĐẦU 4 - ĐUÔI 3 TRƯỢT
15/11/2017 ĐẦU 7 - ĐUÔI 2 TRƯỢT
14/11/2017 ĐẦU 9 - ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 9
13/11/2017 ĐẦU 4 - ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 4
12/11/2017 ĐẦU 7 - ĐUÔI 2 TRƯỢT
11/11/2017 ĐẦU 3 - ĐUÔI 8 TRƯỢT
10/11/2017 ĐẦU 4 - ĐUÔI 8 TRƯỢT
09/11/2017 ĐẦU 3 - ĐUÔI 5 TRƯỢT
08/11/2017 ĐẦU 6 - ĐUÔI 3 ĂN ĐUÔI 3
07/11/2017 ĐẦU 2 - ĐUÔI 8 TRƯỢT
06/11/2017 ĐẦU 5 - ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 5
05/11/2017 ĐẦU 6 - ĐUÔI 7 TRƯỢT
04/11/2017 ĐẦU 3 - ĐUÔI 8 TRƯỢT
03/11/2017 ĐẦU 5 - ĐUÔI 4 ĂN ĐUÔI 4
02/11/2017 ĐẦU 2 - ĐUÔI 6 TRƯỢT
01/11/2017 ĐẦU 6 - ĐUÔI 6 TRƯỢT
31/10/2017 ĐẦU 3 - ĐUÔI 4 TRƯỢT
30/10/2017 ĐẦU 5 - ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 7
30/10/2017 ĐẦU 7 - ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 7
28/10/2017 ĐẦU 6 - ĐUÔI 4 ĂN ĐUÔI 4
27/10/2017 ĐẦU 3 - ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 7
26/10/2017 ĐẦU 5 - ĐUÔI 4 TRƯỢT
25/10/2017 ĐẦU 4 - ĐUÔI 8 TRƯỢT
24/10/2017 ĐẦU 5 - ĐUÔI 4 ĂN ĐUÔI 4
23/10/2017 ĐẦU 9 - ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 9
22/10/2017 ĐẦU 5 - ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 5
21/10/2017 ĐẦU 4 - ĐUÔI 8 TRƯỢT
20/10/2017 ĐẦU 3 - ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 3
19/10/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 3
18/10/2017 ĐẦU 8-ĐUÔI 3 TRƯỢT
17/10/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 2
16/10/2017 ĐẦU 4-ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 4
15/10/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 2 TRƯỢT
14/10/2017 ĐẦU 6-ĐUÔI 7 TRƯỢT
13/10/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 2
12/10/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 0
11/10/2017 ĐẦU 4-ĐUÔI 4 TRƯỢT
10/10/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 7 TRƯỢT
09/10/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 8 TRƯỢT
08/10/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 7 TRƯỢT
07/10/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 2
06/10/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 7 TRƯỢT
05/10/2017 ĐẦU 7-ĐUÔI 6 TRƯỢT
04/10/2017 ĐẦU 7-ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 7
03/10/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 3 TRƯỢT
02/10/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 8 TRƯỢT
01/10/2017 ĐẦU 6-ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 6-ĐUÔI 3
30/09/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 3
29/09/2017 ĐẦU 6-ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 6
28/09/2017 ĐẦU 9-ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 9
27/09/2017 ĐẦU 6-ĐUÔI 5 TRƯỢT
26/09/2017 ĐẦU 4-ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 4
25/09/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 3-ĐUÔI 9
24/09/2017 ĐẦU 6-ĐUÔI 8 TRƯỢT
23/09/2017 ĐẦU 7-ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 7
22/09/2017 ĐẦU 7-ĐUÔI 9 TRƯỢT
21/09/2017 ĐẦU 4-ĐUÔI 8 TRƯỢT
20/09/2017 ĐẦU 7-ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 7
19/09/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 7 TRƯỢT
18/09/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 0
17/09/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 7 TRƯỢT
16/09/2017 ĐẦU 8-ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 8
15/09/2017 ĐẦU 6-ĐUÔI 7 TRƯỢT
14/09/2017 ĐẦU 4-ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 4
13/09/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 2 TRƯỢT
12/09/2017 ĐẦU 9-ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 9
11/09/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 1
10/09/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 4 TRƯỢT
09/09/2017 ĐẦU 7-ĐUÔI 0 TRƯỢT
08/09/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 5 TRƯỢT
07/09/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 3 ĂN ĐUÔI 3
05/09/2017 ĐẦU 8-ĐUÔI 8 TRƯỢT
04/09/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 5
03/09/2017 ĐẦU 8-ĐUÔI 4 TRƯỢT
02/09/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 9 TRƯỢT
01/09/2017 ĐẦU 4-ĐUÔI 7 TRƯỢT
31/08/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 5
30/08/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 3 ĂN ĐUÔI 3
29/08/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 9 TRƯỢT
28/08/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 2 TRƯỢT
27/08/2017 ĐẦU 8-ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 8
26/08/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 9 TRƯỢT
25/08/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 9 ĂN ĐUÔI 9
24/08/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 4 TRƯỢT
23/08/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 6 TRƯỢT
22/08/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 4 ĂN ĐUÔI 4
21/08/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 8 TRƯỢT
20/08/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 9 ĂN ĐUÔI 9
19/08/2017 ĐẦU 4-ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 4
18/08/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 9 ĂN ĐUÔI 9
17/08/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 5 TRƯỢT
16/08/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 9 TRƯỢT
15/08/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 3
14/08/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 5 TRƯỢT
13/08/2017 ĐẦU 4-ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 7
12/08/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 6 ĂN ĐUÔI 6
11/08/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 0 TRƯỢT
10/08/2017 ĐẦU 7-ĐUÔI 9 TRƯỢT
09/08/2017 ĐẦU 6-ĐUÔI 6 ĂN ĐUÔI 6
08/08/2017 ĐẦU 6-ĐUÔI 9 TRƯỢT
07/08/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 0 TRƯỢT
06/08/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 9 TRƯỢT
05/08/2017 ĐẦU 8-ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 8
04/08/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 8 TRƯỢT
03/08/2017 ĐẦU 1 ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 1
02/08/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 0 ĂN ĐUÔI 0
01/08/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 3 TRƯỢT
31/07/2017 ĐẦU 4-ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 4
30/07/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 9 TRƯỢT
29/07/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 5 TRƯỢT
28/07/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 3
27/07/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 5 TRƯỢT
26/07/2017 ĐẦU 7-ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 7
25/07/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 6 TRƯỢT
24/07/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 7
23/07/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 0 ĂN ĐUÔI 0
22/07/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 3 TRƯỢT
21/07/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 1 TRƯỢT
20/07/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 3
19/07/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 3
18/07/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 0 TRƯỢT
17/07/2017 ĐẦU 7-ĐUÔI 7 TRƯỢT
16/07/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 3
15/07/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 5 TRƯỢT
14/07/2017 ĐẦU 4-ĐUÔI 6 ĂN ĐUÔI 6
13/07/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 3 TRƯỢT
12/07/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 1
11/07/2017 ĐÂU 1-ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 1
10/07/2017 ĐẦU 4-ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 4
09/07/2017 ĐẦU 7-ĐUÔI 7 TRƯỢT
08/07/2017 ĐẦU 4-ĐUÔI 8 TRƯỢT
07/07/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 9 TRƯỢT
06/07/2017 ĐẦU 6-ĐUÔI 8 TRƯỢT
05/07/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 1
04/07/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 4 TRƯỢT
03/07/2017 ĐẦU 6-ĐUÔI 6 ĂN ĐUÔI 6
02/07/2017 ĐẦU 4-ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 4
01/07/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 9 TRƯỢT
30/06/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 0
29/06/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 1
28/06/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 2 TRƯỢT
27/06/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 0
26/06/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 2 TRƯỢT
25/06/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 1 TRƯỢT
24/06/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 0 TRƯỢT
23/06/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 2
22/06/2017 ĐẦU 7-ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 7
21/06/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 2 ĂN ĐUÔI 2
20/06/2017 ĐẦU 3-ĐUÔI 7 TRƯỢT
19/06/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 0 ĂN ĐẦU 2
18/06/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 6 ĂN ĐUÔI 6
17/06/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 5 TRƯỢT
16/06/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 8 TRƯỢT
15/06/2017 ĐẦU 8-ĐUÔI 8 TRƯỢT
14/06/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 7 TRƯỢT
13/06/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 1 ĂN ĐUÔI 1
12/06/2017 Đầu 1-ĐUÔI 1 TRƯỢT
11/06/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 2 TRƯỢT
10/06/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 9 ĂN ĐUÔI 9
09/06/2017 ĐẦU 2-ĐUÔI 7 TRƯỢT
08/06/2017 ĐẦU 8-ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 8
07/06/2017 ĐẦU 5-ĐUÔI 0 ĂN ĐUÔI 0
06/06/2017 ĐẦU 7-ĐUÔI 9 ĂN ĐUÔI 9
05/06/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 0 ĂN ĐUÔI 0
04/06/2017 ĐẦU 1-ĐUÔI 8 TRƯỢT
03/06/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 4 TRƯỢT
02/06/2017 ĐẦU 0-ĐUÔI 6 ĂN ĐUÔI 6
01/06/2017 ĐẦU 9-ĐUÔI 3 TRƯỢT
CHÚC ANH EM PHÁT TÀI